Taisyklės

Prašome atidžiai perskaityti, naudojimosi paslaugomis ir tinklapiu, Taisykles. Naudojimasis tinklapiu arba prekių pirkimas reiškia, kad šios Taisyklės Jums yra suprantamos ir sutinkate jų laikytis medikatus.lt tinklapis priklauso ir yra administruojamas UAB "MEDIKATUS" (toliau - "Medikatus" arba "mes"). Jeigu turite klausimų, komentarų ar nusiskundimų, mielai prašome su mumis susiekti.

Sąvokos

Asmuo, kuris naudojasi šiuo tinklapiu, arba asmuo, kuris užsako prekes, toliau vadinamas „Klientu“. Ši paslaugų bei tinklapio naudojimo tvarka ir sąlygos toliau vadinamos „Taisyklėmis“.

Taisyklės taikomos visiems teisiniams santykiams, kurie susiklosto tarp Kliento ir medikatus.lt, Klientui įsigyjant medikatus.lt parduodamas prekes.

 
    Taisyklių keitimas

medikatus.lt turi teisę pakeisti Taisykles ir apie Taisyklių pasikeitimus informuoti tinklapyje. Klientui naudojantis tinklapiu - reiškia jo supratimą ir sutikimą su nauja Taisyklių redakcija.

 

Sutarties sudarymas

Kliento užsakymas laikomas pasiūlymu sudaryti pirkimo-pardavimo sutartį. Sudaryta Pirkimo-pardavimo sutartis laikoma  tik tuomet, kai medikatus.lt išsiunčia prekes ir pateikia pranešimą apie išsiuntimą Klientui el. paštu į registracijos duomenyse pateiktą el. pašto dėžutę. Sudarius Pirkimo – pardavimo sutartį, Kliento užsakymo atlikimo metu nurodytas prekių asortimentas, jų kiekis, kaina ir kitos sąlygos yra privalomos ir tampa neatskiriama sutarties dalimi. Visų sutarčių sudarymo vieta laikoma Lietuvos Respublika.

Kiekvienas Kliento pateiktas ir medikatus.lt patvirtintas užsakymas yra saugomas medikatus.lt duomenų bazėje.

Prekes iš medikatus.lt gali pirkti tik suaugę, veiksnūs asmenys. Nepilnamečiai ir neveiksnūs asmenys gali naudoti medikatus.lt tik su tėvų, globėjų ar rūpintojų sutikimu ir priežiūra.

medikatus.lt savo įsipareigojimų vykdymui turi teisę naudotis trečiųjų šalių pagalba.

 

Informacijos tikslumas

Mes imamės visų įmanomų priemonių tam, kad medikatus.lt pateiktų prekių spalvos būtų kiek įmanoma tikslesnės. Ekrane matoma prekės spalva priklauso nuo pirkėjo kompiuterio monitoriaus, todėl mes negalime garantuoti, kad įsigytos prekės spalva atitiks monitoriuje matytą spalvą. Svoris, išmatavimai ir talpa yra nurodomi remiantis prekių gamintojų pateiktais duomenimis.  medikatus.lt, kiek tai leidžia taikytini įstatymai, neatsako už tinklapyje pateikiamos gamintojų informacijos tikslumą. Medikatus.lt neatsako jokiam asmeniui už bet kokius nuostolius ar žalą, kuri kiltų dėl naudojimosi šiame tinklapyje pateikta informacija.

 

Kaina

Prekės kaina yra laikoma ta kaina, kuri nurodoma Kliento prekių krepšelyje užsakymo metu. Prekės kainos nuolatos ir be jokio išankstinio įspėjimo tinklalapyje keičiamos, tačiau visiems pirkimams atliktiems tam tikru metu bus taikomos tos kainos, kurios galiojo užsakymo metu. Į nurodytas kainas nėra įskaičiuotos siuntimo ir pakavimo išlaidos, jos yra priskaičiuojamos užsakymo metu ir pridedamos prie galutinės užsakymo kainos. PVM yra įskaičiuotas į prekių kainas.

Svarbu! Akcijų metu nuolaidos nesumuojamos, akcinėms prekėms jokios papildomos nuolaidos netaikomos.
 

   Pristatymas 

Dėl užsakymų Internetu pobūdžio, sudėtinga nurodyti tikslią pristatymo datą. Tikėtinas pristatymo laikas yra 2 - 5 darbo dienos. Pardavėjas pateikia prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių aprašymuose nurodytais terminais. Šie terminai yra preliminarūs, be to netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas. Pristatymai vykdomi pasitelkiant trečiuosius asmenis - todėl medikatus.lt negali garantuoti labai tikslaus pristatymo laiko. Dažniausiai užsakymai yra apdorojami ir prekės išsiunčiamos kitą darbo dieną. Pristatymo laikas prasideda nuo užsakymo išsiuntimo dienos. Medikatus.lt deda visas pastangas tam, kad būtų laikomasi nurodytos pristatymo datos. Pristatymo laikas nėra esminė sutarties sąlyga.

Pardavėjas, dėl svarbių aplinkybių negalėdamas pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, įsipareigoja pasiūlyti analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti analogišką ar savo savybėmis panašiausią prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 10 (dešimt) darbo dienų, jeigu buvo atliktas išankstinis apmokėjimas.

 

Pristatymo įkainiai

medikatus.lt taiko papildomą pristatymo mokestį. Pristatymo mokestis yra priskaičiuojamas kiekvienam užsakymui, pagal pasirinktą pristatymo būdą.

 

Grąžinimas


Prekių grąžinimas vyksta vadovaujantis 2001m. birželio 29d. Lietuvos Respublikos Ūkio ministro įsakymu Nr. 217 "Dėl daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo", pagal kurį, pirkėjo reikalavimas pakeisti nusipirktą prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus netenkinamas įsigijus tokias prekes kaip: kosmetiką, parfumeriją ir tualetinius preparatus.

Remiantis ES Nuotolinės prekybos direktyva, Klientas turi teisę per 14 (keturioliką) darbo dienų po prekės pristatymo atsisakyti savo užsakymo ir grąžinti prekes. Tačiau Teisė atsisakyti užsakymo negalioja toms prekėms, kurios buvo specialiai pagamintos pagal Kliento reikalavimus arba kurios dėl savo pobūdžio (aukščiau nurodytu LR Ūkio ministro įsakymu) apskritai negali būti grąžinamos.

Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios buvo pirktos ne iš medikatus.lt, arba kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (sudaužytos, paveiktos cheminėmis medžiagomis, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.), arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo taisyklės, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

Kai grąžinama nekokybiška prekė ( netinkama  prekės  kokybė pasireiškia gamybiniu defektu arba neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms), įsipareigojame pasiimti nekokybišką prekę ir ją pakeisti analogiška preke. Tuo atveju kai neturime ar negalime pateikti analogiškos prekės, grąžiname visus už prekę sumokėtus pinigus. Pinigai grąžinami pervedant juos į kliento asmeninę sąskaitą per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kai prekė pasiekia mus nurodytu adresu.

Grąžinamos prekės privalo būti pilnai sukomplektuotos. Už pilną prekės sukomplektavimą ir supakavimą atsako pirkėjas. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota ir tinkamai supakuota, turime teisę nepriimti prekės grąžinimui. Prekė turi būti grąžinama toje pakuotėje, kurioje ji buvo pristatyta. Pakuotė turi būti nesugadinta, švari, tinkamai paruošta. Prekę pirkėjas grąžina savo transportu, išskyrus atvejus, kai prekė yra grąžinama dėl netinkamos prekės kokybės. Grąžinamas prekes pirkėjas turi siųsti adresu: UAB "MEDIKATUS" ,Butrimonių g.7-107 LT-50218, Kaunas, prieš tai informavęs PARDAVĖJĄ  nurodytais kontaktais.

Medikatus.lt neatsako už siuntinius, kurie buvo išsiųsti netinkamai nurodžius adresą arba kurie buvo prarasti. Visos nemokamos dovanos, kurios buvo pateiktos kartu su įsigyta preke turi būti grąžintos tuo pačiu metu. 

 

Apmokėjimo sąlygos

Siekiant sklandaus bendradarbiavimo, mokėjimai į medikatus.lt nurodytą mokėjimo sąskaitą turi būti atlikti nedelsiant ir sumokant visą sumą, kuri nurodyta sąskaitoje. Užsakymai bus patvirtinami ir vykdomi tik tuomet, kai Kliento bankas patvirtina apmokėjimą.

Klientas padengia išlaidas, atsiradusias neįvykdžius mokėjimo dėl lėšų trūkumo sąskaitoje ar dėl Kliento klaidingai nurodytų mokėjimo rekvizitų. Tinkamai neatlikus mokėjimo, Klientas moka 0,2 procento nuo nesumokėtos sumos palūkanas per dieną.


Taikoma teisė

Visos sudaromos sutartys aiškinamos ir įgyvendinamos pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, o ginčai ir nesutarimai sprendžiami Lietuvos Respublikos teismuose. JT Konvencija dėl tarptautinio pirkimo pardavimo sutarčių netaikoma.

 

Intelektinė nuosavybė

medikatus.lt ir "Medikatus" logotipai yra registruoti prekės ženklai. Kiti produktų ar įmonių pavadinimai esantys šiame tinklapyje taip pat gali būti prekės ženklai ir saugomi intelektinės nuosavybės teise.

Šio tinklapio turinys, įskaitant tekstą, grafiką, ženklus, mygtukų ikonas, nuotraukas, paveikslėlius, garso ir vaizdo klipus, skaitmeninius parsisiuntimus, duomenų sąrankas ir programas, yra medikatus.lt, UAB "Medikatus" ar jų tiekėjų nuosavybė, saugoma autorių teisių, gretutinių teisių, taip pat teisių į duomenų bazes įstatymų. Be medikatus.lt raštiško sutikimo negalima kopijuoti ar naudoti tinklapio ar jo dalies.

 

Taisyklių pažeidimas

Jeigu Klientas pažeidžia šias Taisykles, medikatus.lt gali atsisakyti toliau teikti jam prekes ir sustabdyti prekių pristatymus iki tol, kol pašalinami tokie pažeidimai.

 

Nuosavybės teisė į prekes

Visos prekės yra medikatus.lt nuosavybė iki tol, kol Klientas pilnai atlieka visus su prekėmis susijusius mokėjimus, įskaitant padarytą žalą ir palūkanas.

 

Atsakomybės ribojimas

medikatus.lt jokiais atvejais neatsako už padarytą žalą, išskyrus atvejus, kai žala medikatus.lt ar jos darbuotojų padaryta tyčia arba dėl didelio neatsargumo. med.lt jokiais atvejais neatsako už netiesioginius nuostolius, negautas pajamas.

Tais atvejais, kai medikatus.lt privalo atlyginti nuostolius, nuostolių atlyginimo dydis visuomet apribojamas prekės, su kuria susiję nuostoliai, kainos, nurodytos sąskaitoje, dydžiu.

 

Komunikacijos priemonės

medikatus.lt bendrauja su Klientu elektroniniu paštu arba savo tinklapyje talpinamais pranešimais. Susitarimo tikslu Klientas sutinka, kad medikatus.lt pranešimus gautų elektroninėmis priemonėmis, ir kad visos sutartys, susitarimai, pranešimai, patvirtinimai ir kita informacija būtų siunčiami elektroninėmis priemonėmis, ir tai prilyginama teisės aktų reikalaujamai rašytinei formai.

Įstatymų suteikiamos teisės


Šios Taisyklės neapriboja imperatyvių teisės normų suteikiamų Kliento teisių.   Jeigu bet kuri Sutarties nuostata kompetentingų institucijų yra pripažįstama negaliojančia arba visiškai ar iš dalies neįgyvendintina, tai likusios Sutarties nuostatos lieka galioti visa apimtimi.


>