Privatumo Politika

Duomenų saugumas
Siekiame užtikrinti Jūsų asmeninių duomenų saugumą, kurie bus naudojami tik prekių pirkimo-pardavimo sandoriui atlikti. Su kiekvienu banku įdiegėme atskirus saugų apmokėjimą užtikrinančius duomenų apdorojimo procesus.

ĮSIPAREIGOJAME NEPERDUOTI JŪSŲ DUOMENŲ AR ASMENINĖS INFORMACIJOSTRETIESIEMS ASMENIMS. MŪSŲ INTERNETO PARDUOTUVĖS PIRKĖJAI PRISIJUNGIMO PRIE ELEKTRONINĖS BANKININKYSTĖS DUOMENIS ĮVEDA BANKŲ PUSLAPIUOSE, TODĖL MUMS ŠI INFORMACIJA YRA NEPRIEINAMA.

>