Privatumo Politika

Privatumo politika

1. Duomenų valdytojas

Jūsų teikiamų duomenų valdytojas yra UAB „MEDIKATUS“, įmonės kodas 301635564, buveinės adresas Butrimonių g.7-107, Kaunas. LT- 50218; Tel. nr.: +370 61466011, el. pašto adresas: info@medikatus.lt

2. Privatumo politikos tikslai

2.1. Šioje privatumo politikoje yra nustatytos pagrindinės Jūsų asmens duomenų, kitos su Jumis susijusios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, tvarkomų asmens duomenų apimtys, tikslai, šaltiniai, gavėjai ir kiti svarbūs aspektai Jums naudojantis Administratoriaus paslaugomis. Todėl rekomenduotina išsamiai išanalizuoti šios privatumo politikos nuostatas ir visada susipažinti su jų aktualia versija.

2.2. Administratorius gerbia Jūsų privataus gyvenimo neliečiamumą ir deda visas pagrįstai įmanomas pastangas siekdamas užtikrinti tvarkomų duomenų bei kitos informacijos saugumą ir konfidencialumą. Administratorius naudoja tinkamas teisines, organizacines, technines ir fizines saugumo priemones, kad duomenys ir kita informacija būtų apsaugoti nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Administratoriaus surinkti asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (nuo jo įsigaliojimo) ir kitais teisės aktais. Visi Administratoriaus darbuotojai, atstovai bei atstovų darbuotojai, kurie sužino asmens duomenų paslaptį, privalo ją saugoti net ir pasibaigus darbo ar sutartiniams santykiams.

2.3. Visa informacija, kurią Jūs pateikiate Administratoriui, yra pateikiama vadovaujantis savanoriškumo ir teisingumo bei informacijos išsamumo principais. Jūs, pateikdamas savo asmens duomenis, sutinkate, kad Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi šioje privatumo politikoje nustatyta tvarka ir tikslais.

3. Duomenų tvarkymo tikslai

3.1. Jūsų duomenys yra renkami ir tvarkomi šiais tikslais:

3.1.1. Prekių/paslaugų pardavimais elektroninėje parduotuvėje;

3.1.2. Tiesioginės rinkodaros tikslais.

3.1.3. Tam, kad tobulintume savo gaminius pasitelkiant Jūsų nuomone ir patirtimi;

3.2.  Administratorius turi teisę sukauptus asmens duomenis naudoti vidaus administravimo tikslais:

3.2.1.  tam, kad pagreitintų Administratoriaus svetainės veikimą, funkcionalumą, kad geriau suprastų vartotojo poreikius, pagerintų paslaugas ir pan.

3.2.2.  taip pat jei Jūs savanoriškai pateikiate Administratoriui savo asmens duomenis dėl tam tikros specifinės priežasties, administratorius gali naudoti asmens duomenis tuo tikslu, kuriuo buvo pateikti, pvz., jei susisiekiate su Administratoriumi elektroniniu paštu, pateikdamas užklausą dėl gaminių Administratoriaus puslapyje, Administratorius naudoja Jūsų pateiktus duomenis tam, kad pateiktų atsakymą į Jūsų klausimą, išspręstų susidariusią problemą, bei atsakytų nurodytu elektroninio pašto adresu ar kitais nurodytais kontaktiniais duomenimis.

4. Tvarkomi duomenys ir jų šaltiniai, duomenų teikimas

4.1. Prekių/paslaugų pardavimo elektroninėje parduotuvėje tikslu yra renkami ir tvarkomi šie Jūsų duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris (kaip identifikacijos kodas lojalumo programoje), pirkimo istorija, adresas.

4.2. Tiesioginės rinkodaros tikslu yra renkami ir tvarkomi šie jūsų duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

4.3.  Jūsų duomenys renkami iš šių šaltinių: Jūsų paties, mokėjimo paslaugų tiekėjų (kurie vykdo Jūsų mokėjimus Administratoriui)

4.4.  Jūsų duomenų gavėjai: Jūsų duomenys kitiems gavėjams nėra teikiami.

4.5.  Jūsų duomenų tvarkytoju paskirti:

4.5.1.  Automatinės elektroninių naujienlaiškių siuntimo bendrovės.

5. Ryšiai ir rinkodara

5.1. Jūs gausite reklaminę informaciją tik iš mūsų ir tik tuo atveju jei registracijos metu tinklapyje savanoriškai sutinkate gauti naujienas, pažymėdami atitinkamą laukelį arba užsiskydami naujienlaiškį.

5.2. Jūs galite atsisakyti naujienlaiškių prenumeratos ir pašalinti savo kontaktus iš mūsų kontaktų sąrašo bet kuriuo metu spustelėdami nuorodą pačioje apačioje gavę elektroninį naujienlaiškį, arba atsakydami į reklaminį el. laišką su žodžiu "atsisakyti prenumeratos"

5.3. Mes užtikrinsime, kad Jūsų asmeninė informacija būtų pašalinta iš mūsų pašto adresų sąrašo ir duomenų bazių per tam tikrą teisiškai nustatytą terminą.

6.  Jūsų teisės

6.1. Esu informuotas ir man yra žinomos šios mano teisės:

6.1.1.Dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo galiu kreiptis į Administratorių aukščiau nurodytais kontaktiniais duomenimis;

6.1.2. Dėl savo duomenų tvarkymo turiu teisę kreiptis į priežiūros instituciją;

6.1.3. Turiu teisę, nenurodydamas nesutikimo motyvų, nesutikti, kad mano asmens duomenys būtų tvarkomi tiesioginės rinkodaros tikslais;

6.1.4. Turiu teisę prašyti nutraukti mano duomenų tvarkymą (ištrinti duomenis), kai duomenys nebereikalingi tam tikslui, kuriam jie buvo gauti. Jūs rašytinį pranešimą apie nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo turite pateikti Administratoriui asmeniškai, paštu ar elektroninių ryšių priemonėmis. Jeigu Jūsų nesutikimas yra teisiškai pagrįstas, Administratorius nedelsdamas neatlygintinai nutraukia asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus teisės aktuose nustatytus atvejus;

6.1.5. Jei manau, kad mano asmens duomenys, kurie yra tvarkomi yra neteisingi, neišsamūs, netikslūs, turiu teisę kreiptis į Administratorių savo asmens duomenis ir (arba) sustabdyti jų tvarkymą. Administratorius nedelsdamas praneša Jums apie Jūsų prašymu atliktą ar neatliktą asmens duomenų ištaisymą, sunaikinimą, sustabdymą;

6.1.6.  Turiu teisę nemokamai gauti iš Administratoriaus savo asmens duomenis Lietuvoje galiojančių teisės aktų nustatyta tvarka. Administratorius, gavęs Jūsų prašymą rašytu, per teisės aktų nustatytą terminą pateikia prašomus duomenis raštu arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis;

6.1.7.  Turiu teisę pateikęs asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (šis reikalavimas netaikomas, kai pateiktas prašymas pasirašytas saugiu elektroniniu parašu arba kai atsakymas Jums siunčiamas registruotu paštu), susipažinti su Administratoriaus tvarkomais mano asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie mano asmens surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami ar gali būti teikiami.

7. Slapukai ir lankomumas

7.1. Administratorius gali naudoti slapukus (angl. cookies) savo tinklapyje. Slapukai yra mažos rinkmenos, siunčiamos į Jūsų interneto tinklo naršyklę ir saugomos kompiuterio kietajame diske. Slapukai perkeliami į kompiuterį pirmą kartą apsilankius tinklapyje ir vėliau naudojami Jūsų kompiuterio identifikavimui, kad palengvinti Jūsų prieigą prie šio tinklapio bei jame esančios informacijos. Naudodamiesi tinklapiu Jūs sutinkate su šiomis slapukų naudojimo taisyklėmis.

7.2. Jeigu nesutinkate, kad į Jūsų kompiuterį ar į kitą galinį įrenginį būtų įrašomi slapukai, galite pakeisti savo interneto naršyklės nustatymus ir išjungti visus slapukus arba įjungti/išjungti juos po vieną.

7.3. Šiame puslapyje naudojamas „Google“ analizės įrankis „Google Analytics“, kuris renka informaciją apie Jūsų IP adresą, apsilankymo laiką, trukmę, peržiūrėtus vidinius tinklapio puslapius, juose atliktus veiksmus. Slapuko sugeneruota informacija apie Jūsų veiksmus tinklapyje bus perduota ir saugoma „Google“ JAV esančiuose serveriuose. Ši informacija naudojama ataskaitai apie tinklapio naudojimo statistiką pateikti, asmeniškai neidentifikuojant atskirų lankytojų.

7.4. Slapukas pavadinimu UID surenka informaciją apie lankytojo padarytus seansus puslapyje, puslapio naudojimo ypatumus, seka puslapio lankytojo elgseną siekiant nustatyti ir išspręsti trikdžius, galimai iškilusius naršant tinklapyje.

8. Baigiamosios nuostatos

8.1. Administratorius pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti Privatumo politikos nuostatas ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo interneto puslapyje.

8.2. Šioms Privatumo politikos nuostatoms taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

>