Sanitarinis skalbiklio priedas Disinfekto, 1000 ml

Parašyti įvertinimą

Norėdami palikti atsiliepimą prašome prisijungti arba registruotis

Sanitarinis skalbiklio priedas Disinfekto, 1000 ml

  • Gamintojas: Disinfekto
  • Prekės kodas: 30180
  • Prieinamumas: Sandėlyje
  • 6.50€
  • Be PVM: 5.37€
  • Perkant:
  • 2 arba daugiau 6.18€/vnt
  • 5 arba daugiau 5.85€/vnt
  • 12 arba daugiau 5.20€/vnt

Sanitarinis skalbiklio priedas DISINFEKTO, 1000 ml


Sanitarinis skalbiklio priedas, padeda pašalinti nemalonius kvapus, skalbiant net 40°C temperatūroje. Praturtintas fermentais ir aktyviaisiais komponentais, skalbiklio priedas tausoja audinius, užtikrina ilgalaikį skalbinių gaivumą. Tinka baltiems ir spalvotiems audiniams. Naudojamas skalbimui rankomis ir skalbimo mašina. Sanitarinis skalbiklio priedas tinkamas visos šeimos ir kūdikių drabužiams, apatiniams ir delikatiems drabužiams, vilnai, patalynei, rankšluosčiams ir sportinei aprangai skalbti. 


Naudojimas: sanitarinis skalbiklio priedas naudojamas kartu su skalbikliu. Mažai užterštiems skalbiniams 50 ml skalbimo priedo skysčio (vienas pakuotės kamštelis 75 ml), užterštiems skalbiniams 75 ml skalbimo priedo skysčio. 


ĮSPĖJIMAS! H315 Dirgina odą. H318 Smarkiai pažeidžia akis. H400+H412 Toksiška vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus. Atsargumo frazės: P101 Jeigu reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto talpyklą ar jo etiketę. P102 Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. P103 Prieš naudojimą perskaityti etiketę. P264 Kruopščiai nusiplaukite rankas po naudojimo. P273 Vengti patekimo į aplinką. P280 Mūvėti apsaugines pirštines. P302 + P352 PATEKUS ANT ODOS: nuplauti dideliu kiekiu vandens. P305 + P351 + P338 PATEKUS Į AKIS: atsargiai plauti vandeniu kelias minutes. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir tai lengva padaryti. Toliau plaukite akis. P310+ P332 + P313 Nedelsiant skambinti gydytojui. P321 Specifinis gydymas. P362 + P364 Nusivilkite užterštus drabužius ir išskalbkite juos prieš pakartotinį naudojimą. P391 Surinkite išsiliejus. P501 Turinį / talpyklą išpilti vadovaujantis teisės aktais.


Cheminė sudėtis: (www.madel.net): mažiau nei 5%: katijoninių aktyviųjų paviršiaus medžiagų, nejoninės aktyviųjų paviršių medžiagos. Kiti komponentai: kvapai.

Žymos: sanitarinis, skalbiklio, priedas, disinfekto, 1000, dezinfekcija

>